Villages & clubs Cadeaukaart Klantenzone
Wil je op vakantie?
We zijn hier voor jou!
+33 (0)5 47 74 30 72
van 9.00 tot 20.00 uur, 7/7
Info Paiement
Règlement en plusieurs fois sans frais

Algemene verkoopvoorwaarden

De algemene verkoopvoorwaarden regelen de verkoop van verblijven en zijn geldig op het moment dat de reservering wordt gemaakt. Het boeken van een verblijf bij Côté Ô Villages & Clubs impliceert de volledige aanvaarding van deze algemene voorwaarden.

1. Boekingsvoorwaarden
De reservering komt pas tot stand met instemming van Côté Ô Villages & Clubs . Na ontvangst van de aanbetaling wordt per e-mail een reserveringsbevestiging naar de klant gestuurd. De algemene verkoopvoorwaarden worden geacht te zijn verworven bij boeking op de website van Côté Ô of na ontvangst van de boekingsbevestiging.
Door een accommodatie te boeken, erkent de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De aanvaarding van deze algemene voorwaarden kan slechts volledig en volledig zijn. Elk lidmaatschap onder voorbehoud wordt als nietig beschouwd. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn up-to-date zodra ze online zijn gepubliceerd en annuleren en vervangen elke eerdere versie.
Deze algemene voorwaarden en de boekingsbevestiging die naar de klant wordt gestuurd, vormen het verblijfscontract en vormen de volledige contractuele relatie tussen de partijen.
Reserveringen zijn bindend voor Côté Ô Villages & Clubs, alleen als Côté Ô Villages & Clubs ze heeft geaccepteerd, wat Côté Ô Villages & Clubs vrij kan doen of weigeren, afhankelijk van beschikbaarheid, en in het algemeen, alle omstandigheden die de uitvoering van de gemaakte reservering kunnen beïnvloeden. Côté Ô Villages & Clubs biedt gezinsvakanties aan, in de traditionele zin is de accommodatie speciaal voor dit doel ontworpen. Côté Ô Villages & Clubs behoudt zich het recht voor om elke reservering te weigeren die in strijd zou zijn met dit principe, of die zou proberen deze om te leiden.
Het reserveren van een camping of een verhuur gebeurt op strikt persoonlijke basis. De reservering mag in geen geval het voorwerp uitmaken van onderverhuring of overdracht zonder voorafgaande toestemming van Côté Ô Villages & Clubs.
Minderjarigen moeten worden vergezeld door hun ouders of wettelijke voogden.
Ontvangstcapaciteit
Voor een huur met 1 slaapkamer is de maximale capaciteit 2 personen, voor een huur met 2 slaapkamers: 4 personen, voor een huur met 3 slaapkamers: 6 personen (soms 7, afhankelijk van de campings en woningen), voor een huur met 4 slaapkamers: 8 personen en voor een huur met 5 slaapkamers: 10 personen.
Elke persoon wordt meegeteld in de reservering, inclusief kinderen en baby’s jonger dan 2 jaar.
Voor standplaatsen: het basispakket omvat de standplaats voor de tent, caravan of camper voor 2 personen, toegang tot sanitair en receptie. Per staanplaats zijn maximaal 6 personen toegestaan.
De campings van Côté Ô Villages & Clubs behouden zich het recht voor om de toegang tot de camping te weigeren aan groepen of gezinnen met een groter aantal deelnemers dan de capaciteit van de gehuurde accommodatie.
Definitie van de prijs
De prijzen zijn exclusief:
– Verhuur van lakens (behalve de series Prestige en Prestige Luxe)
– Annuleringsverzekering
– Aanvraagkosten van een vast bedrag van 35 €
– Betaalde activiteiten aangeboden door elke camping
– Belastingen ( toeristenbelasting / eco-participatie / lokale belastingen …)
– De aanbetaling
– Aanvullende diensten (wifi, drankjes, catering, pretparken, pendeldiensten, extra plaatsen …).
De beschikbaarheid van al deze aanvullende diensten kan niet worden gegarandeerd door Côté Ô Villages & Clubs. De klant moet bij de receptie informeren naar de beschikbare diensten en hun prijsvoorwaarden.

De prijzen zijn inclusief:
– Vloeistoffen (water, gas en elektriciteit)
– Ontvangst en inventaris
– Diensten en uitrusting Côté Ô Villages & Clubs, met uitzondering van betaalde of optionele.
Het tarief dat van toepassing is op het verblijf is het tarief dat van kracht is op de dag van de reservering, onder voorbehoud van beschikbaarheid. Wanneer de klant een schatting vraagt, wordt de geldigheid van deze laatste op de schatting vermeld. Na de geldigheidsdatum is de prijs vermeld op de schatting niet langer gegarandeerd.
Behoudens de bepalingen van artikel L211-17-2 van het Wetboek van Toerisme, in geval van een kennelijke fout in de gepubliceerde prijs, zoals een belachelijk lage prijs vergeleken met het gemiddelde van de prijzen genoteerd voor hetzelfde verblijf bij hetzelfde verblijf. periode, wordt de klant geïnformeerd dat het contract als nietig wordt beschouwd en dat hij zijn aanbetaling of de totale betaalde prijs zal terugbetalen zonder compensatie.
Prijzen zijn onderhevig aan verandering tijdens het seizoen.
Terugwerkende kracht
De voordelen en promoties aangeboden door Côté Ô Villages & Clubs na de reserveringsdatum hebben geen terugwerkende kracht.

2. Annulering en wijziging
Wijziging van de reservering
Elke wijziging van het verblijf moet het onderwerp zijn van een schriftelijk verzoek en is onderworpen aan de instemming van Côté Ô Villages & Clubs, voor zover beschikbaar en mogelijk. Voor het volgende seizoen wordt uitstel niet geaccepteerd. Als er geen wijziging is, moet de klant zijn verblijf onder de oorspronkelijke boekingsvoorwaarden maken of annuleren volgens de annuleringsvoorwaarden. Elk verzoek om de duur van uw verblijf te verlengen, wordt gedaan op basis van beschikbaarheid en tarieven die van kracht zijn op het moment van het verzoek. Elk verzoek om de verblijfsduur te verkorten wordt beschouwd als een gedeeltelijke annulering en is onderhevig aan de annulerings- en onderbrekingsvoorwaarden.
Annulering door Côté Ô Villages & Clubs
In geval van annulering door Côté Ô Villages & Clubs, behalve in geval van overmacht, wordt het verblijf volledig terugbetaald. Deze annulering mag echter geen aanleiding geven tot schadevergoeding.
Annulering door de klant
Alle reserveringen worden als definitief beschouwd. In geval van annulering behoudt Côté Ô Villages & Clubs zich het recht voor om alle betaalde bedragen in te houden. De klant kan, als hij dat wenst, een annuleringsverzekering of een geruststellende optie afsluiten.
Elk onderbroken of verkort verblijf (late aankomst, vervroegd vertrek) door de klant, geeft geen aanleiding tot restitutie.
Als de rustoptie bij het boeken werd afgesloten, profiteert de klant van flexibele voorwaarden voor het annuleren van het verblijf:
• Tot 30 dagen voor aankomst: terugbetaling van betaalde bedragen minus de rustoptie
• Vanaf 29 dagen en tot 14 dagen voor aankomst: terugbetaling van betaalde bedragen minus annuleringskosten vast van 95 €
• Vanaf 13 dagen voor aankomst: geen restitutie mogelijk.

3. Groepsreservering
Elke reservering van meer dan 4 accommodaties door dezelfde natuurlijke persoon of door verschillende natuurlijke personen maar die elkaar kennen en samen reizen om dezelfde redenen op dezelfde verblijfsdata op dezelfde Côté Ô camping, wordt beschouwd als als een groep.
De accommodatie die op de website van Côté Ô Villages & Clubs wordt aangeboden, is uitsluitend bedoeld voor individuele klanten.
Elke groepsreservering moet het onderwerp zijn van een schriftelijk verzoek en is onderworpen aan de toestemming van Côté Ô Villages & Clubs.

4. Beschrijving
De foto’s en afbeeldingen die op de communicatiemedia worden gebruikt, zijn niet contractueel.

5. Toeristenbelasting
De vermelde prijzen zijn geldig voor het seizoen 2021. Ze komen overeen met één nacht en zijn uitgedrukt in euro, inclusief BTW. De hoogte van de toeristenbelasting verschilt per gemeente

6. Betalingsvoorwaarden
Voor reserveringen die meer dan 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden gemaakt, moet een aanbetaling van 30% van de prijs van de geboekte diensten worden betaald op het moment van de boeking (met uitzondering van reserveringen met betaling in meerdere termijnen, via Pledg). Het saldo moet uiterlijk 30 dagen voor de aanvang van het verblijf worden betaald. Indien de klant het saldo niet betaalt voor aankomst, behoudt Côté Ô Villages & Clubs zich het recht voor om te annuleren. Voor reserveringen die minder dan 30 dagen voor de aanvangsdatum van het verblijf worden gemaakt, moet het volledige bedrag op het moment van de reservering worden betaald

Betaling in meerdere termijnen, met Pledg.
De AV Côté Ô Villages en Clubs zijn van toepassing op alle reserveringen. In geval van een boeking met betaling in termijnen komt de vermelding “betaalde sommen” overeen met de aan Pledg toegezegde sommen.

Betaling van het verblijf in verschillende termijnen met Pledg, partner van Côté Ô: Pledg biedt een financieringsoplossing aan onder de naam Betaling in 3, 4 of 6 termijnen, die het mogelijk maakt de bestelling te betalen, zonder beperking van bedrag over 3, 4 of 6 maanden.

Inschrijvingsmethoden.
Bij de bevestiging van de bestelling biedt de Pledg-partner de mogelijkheid te kiezen voor de dienst van betaling in verschillende termijnen om het verblijf af te wikkelen. Indien de klant op deze optie wenst in te schrijven, zullen zijn bankgegevens worden doorgegeven aan Pledg die, onder voorbehoud van aanvaarding van het dossier, de klant zal voorstellen om gespreid over 3, 4 of 6 maanden te betalen, en een betalingsschema zal aangeven waarin het bedrag van de verschillende maandelijkse betalingen wordt samengevat. Afhankelijk van het dossier kunnen bewijsstukken van de klant worden verlangd om de financieringsaanvraag te valideren.

Bij betaling in meerdere termijnen: zodra Pledg de aanvraag aanvaardt, moet de klant de eerste termijn betalen. De klant zal voor de resterende termijnen worden gedebiteerd volgens het voorziene betalingsschema.

Hoe werkt betaling in termijnen?
De betaling in verschillende termijnen maakt het mogelijk om de op de website van de campings Côté Ô geplaatste bestelling op de volgende manier te betalen:

  • een verplichte aanbetaling, gedebiteerd op de dag van bevestiging van de reservering, die overeenkomt met een deel van de bestelling
  • een verdeling van het restant van het orderbedrag over het aantal resterende maandelijkse betalingen, volgens het betalingsschema dat zal zijn meegedeeld.

7. Rustoptie Bij het

Op het moment van de reservering kan de klant zich abonneren op de rust optie om te profiteren van flexibele annuleringsvoorwaarden, zonder enige rechtvaardiging. De aanbieding is niet met terugwerkende kracht, en kan alleen op de dag van de boeking worden gebruikt. Het moet worden betaald op het moment van de boeking. Dit aanbod komt niet in de plaats van de algemene verkoopsvoorwaarden, maar vult deze aan zodra de klant zich erop abonneert.
Annulering en terugbetaling van het verblijf:

Voor elk verblijf geboekt in het laagseizoen, behalve voor de periode van 3/7 tot 29/8:

  • Tot 15 dagen voor aankomst: gratis annulering met opmaak van een tegoedbon geldig voor het hele seizoen 2021 of terugbetaling van de betaalde bedragen minus de rustoptie.
  • Vanaf 15 dagen voor aankomst: geen terugbetaling mogelijk.

Voor elk verblijf geboekt in het hoogseizoen, van 3/7 tot 29/8:

  • Tot 30 dagen voor aankomst: terugbetaling van de betaalde bedragen minus de optie rust
  • Vanaf 29 dagen en tot 14 dagen voor aankomst: terugbetaling van de betaalde bedragen verminderd met de vaste annuleringskosten van 95€.
  • Vanaf 13 dagen voor aankomst: geen terugbetaling mogelijk.

8. Annuleringsverzekering Een
annulerings- en onderbrekingsverzekering wordt aan de klant aangeboden. De klant heeft de mogelijkheid om deze verzekering af te sluiten bij het bedrijf Gritchen Affinity, partner van het bedrijf Côté Ô Villages & Clubs. De verzekeringspremie moet volledig worden betaald bij het boeken van het verblijf en kan niet worden gerestitueerd, tenzij de klant de bepalingen met betrekking tot de herroepingstermijn toepast in termen van het verzekeringsproduct. De premie is 3,5% van het basisbedrag. In geval van schade dient de opdrachtgever de verzekeringsmaatschappij binnen 5 dagen na het ontstaan ??daarvan op de hoogte te stellen.
De algemene verzekeringsvoorwaarden zijn op aanvraag verkrijgbaar. De verzekering voor annulering en onderbreking van het verblijf vergoedt alle bedragen die vóór aankomst zijn betaald (behalve eigen risico, verzekeringsabonnement en administratiekosten). In het geval van een onderbreking van het verblijf, wordt het bedrag van het niet-verbruikte deel berekend naar rato van de geboekte tijd
Elk verzoek om ondersteuning is definitief en heeft de annulering van het dossier tot gevolg. In geval van weigering door de verzekeraar kan de klant geen aanspraak maken op enige vergoeding van de Côté Ô-groep of verzoeken om de reservering te behouden.

9. Aankomstverblijf
Aankomsten zijn vanaf 16.00 uur voor verhuur en vanaf 14.00 uur voor staanplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om binnen 24 uur na aankomst een inventaris op te maken (inventaris en staat van apparatuur, staat van reinheid) van de accommodatie. Elke klacht moet worden ingediend bij een vertegenwoordiger van de camping ter plaatse. Na deze periode kan geen enkele klacht als ontvankelijk worden beschouwd.
Côté Ô Villages & Clubs verleent geen enkele restitutie, zelfs niet gedeeltelijk, in geval van aankomst buiten de toegestane uren, na de datum van reservering of bij vroegtijdig vertrek van de klant.
In het geval de klant de dag na de geplande dag niet komt opdagen zonder Côté Ô Villages & Clubs per e-mail op de hoogte te hebben gebracht, loopt deze laatste het risico dat zijn reservering wordt geannuleerd. Côté Ô Villages & Clubs is gerechtigd om binnen 48 uur accommodatie opnieuw te verhuren, zonder dat de klant zich daartegen kan verzetten.
Bij het overhandigen van de sleutels wordt een borg gevraagd van de klant.
Tijdens het verblijf
De klant is verantwoordelijk voor de bewaking van zijn persoonlijke bezittingen. Côté Ô Villages & Clubs wijst elke verantwoordelijkheid af in het geval van een incident waarbij de burgerlijke aansprakelijkheid van de klant betrokken is. Alle klanten moeten de bepalingen van het interne reglement naleven. Iedere gerechtigde is verantwoordelijk voor de overlast en overlast veroorzaakt door de personen die bij hem verblijven of hem bezoeken.
Vertrek
Vertrektijden zijn tot 10.00 uur voor verhuur en tot 12.00 uur voor staanplaatsen. Huurwoningen moeten in perfecte staat worden geretourneerd. Elk kapot, beschadigd of ontbrekend voorwerp valt onder de verantwoordelijkheid van de klant, evenals de restauratie van het pand, indien dit nodig blijkt.
De aanbetaling wordt de dag na het vertrek van de klant geretourneerd, met een bevestiging per e-mail, minus eventuele ingehouden compensatie, op ondersteunende facturen, voor eventuele schade die wordt opgemerkt door de inventaris van de inrichting. Het inhouden van de aanbetaling sluit een aanvullende vergoeding niet uit in het geval dat de kosten hoger zijn dan het bedrag van de aanbetaling.
Als de accommodatie voor vertrek niet is schoongemaakt, worden op de dag van vertrek schoonmaakkosten ter waarde van € 100, – in rekening gebracht of bij uitblijven van betaling verrekend met de borgsom. Voor elk laat vertrek kan een vaste prijs in rekening worden gebracht, tegen het tarief van een extra nacht.

10. Schoonmaak
Het schoonmaken en opruimen van de accommodatie aan het einde van het verblijf is de verantwoordelijkheid van de klant:
– In het geval dat de klant profiteert van een dienst “Eindschoonmaak” (gratis of betaald), Deze dient de accommodatie in goede algemene staat terug te brengen: accommodatie opgeruimd, vaat schoongemaakt en opgeruimd, vuilnisbakken geleegd. Anders behoudt Côté Ô Villages & Clubs zich het recht voor om de klant een schoonmaaktoeslag in rekening te brengen tot het totale bedrag van de schoonmaakkosten dat overeenkomt met de gehuurde accommodatie.
– In het geval dat de klant niet profiteert van een “eindschoonmaak” -service, is deze laatste verplicht om de accommodatie volledig schoongemaakt en opgeruimd terug te brengen. In het geval dat de klant de accommodatie niet goed heeft schoongemaakt voor zijn vertrek, behoudt de gastheer zich het recht voor om hem schoonmaakkosten in rekening te brengen tegen het huidige tarief, verhoogd met 35 €.
Extra borgsommen voor uitrusting kunnen worden aangevraagd door Côté Ô Villages & Clubs

11. Aquatische centra
De toegang tot onze waterparken is verboden:

  • kinderen onder de 10 jaar niet begeleid door een verantwoordelijke volwassene.
  • Personen die niet over zwemkleding beschikken: zwemshorts, Bermuda’s of andere loszittende kleding die niet geschikt is om in te zwemmen, zijn niet toegestaan. De toegestane kleding moet gemaakt zijn van Lycra en/of Neopreen en moet dicht op het lichaam zitten. Hoeden of petten mogen alleen op het zwembaddek worden gedragen, maar zijn niet toegestaan tijdens het zwemmen. Alleen Lycra en/of Neopreen badmutsen zijn toegestaan in de zwembaden.

12. Dieren
Huisdieren zijn toegestaan op de campings Côté Ô Villages & Clubs (met uitzondering van honden van de 1e en 2e categorie, evenals NAC), alleen op aanvraag voor meer dan één dier, en tegen een extra vergoeding, te betalen bij de reservering.
Huisdieren moeten te allen tijde aan de lijn worden gehouden. Zij zijn niet toegestaan in de buurt van de zwembaden, in de levensmiddelenwinkels of in de gebouwen. Het is verboden een dier alleen in de accommodatie achter te laten. Het vaccinatieboekje voor honden en katten moet up to date zijn en kan bij aankomst worden opgevraagd.

13. Bezoekers
Voor dagbezoekers kunnen Côté Ô Villages & Clubs vragen om een ??toeristenbelasting te betalen. Bezoekers hebben geen toegang tot watercentra of kinderclubs.

14. Afbeelding
De klant geeft Côté Ô Villages & Clubs toestemming om hem te fotograferen, op te nemen of te filmen tijdens zijn verblijf in Côté Ô Villages & Clubs en om deze afbeeldingen, geluiden, video’s en opnames te gebruiken op alle media (in het bijzonder op Côté-websites of internetpagina’s Ô Villages & Clubs – inclusief Facebook -, op de Côté Ô Villages & Clubs presentatie- en promotiemedia en in reis- of toeristische gidsen). Deze machtiging geldt zowel voor de cliënt als voor de personen die bij hem verblijven. Het enige doel is om de promotie en animatie van de vestigingen en het Côté Ô Villages & Clubs-netwerk te verzekeren en mag op geen enkele manier de reputatie van de klant schaden. Deze machtiging wordt gratis verleend voor alle landen en voor een periode van 5 jaar.

15. Moderatie van meningen
De klant wordt geïnformeerd en aanvaardt dat de meningen over de verblijven worden gebruikt op promotionele dragers. In dat geval zou de formulering van de laatste kunnen worden gewijzigd voor een goed begrip van iedereen. Aan de andere kant zal de positieve of negatieve richting nooit worden gewijzigd.

16. Klachten
Elke mogelijke klacht betreffende niet-nakoming van de diensten met contractuele verplichtingen moet, voor zover mogelijk, door de klant worden gemeld tijdens zijn verblijf bij Côté Ô Villages & Clubs. Indien het niet gelukt is om een ??einde te maken aan de non-conformiteit op de site, kan de klant contact opnemen met de manager van de betreffende camping per post of e-mail of op het volgende adres: Côté Ô Villages & Clubs, claims services, 1 avenue Neil Armstrong, Bâtiment A, 33700 Mérignac.

17. Bemiddeling
In het kader van een geschil met een van de campings van de groep Côté Ô Villages & Clubs, heeft de klant de mogelijkheid om als volgt contact op te nemen met Côté Ô Villages & Clubs:
– het versturen van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging ontvangst bij de beheerder van de betreffende camping;
– Een kopie van deze brief per post naar de klantenservice sturen bij Côté Ô Villages & Clubs – 1 avenue Neil Armstrong – Bâtiment A – 33700 Mérignac
Indien de klant niet tevreden is met het antwoord, kan hij of zij de zaak binnen een maand na de verzending van deze brieven/e-mails voorleggen aan het bemiddelingscentrum CM2C. U moet een dossier online indienen op https://cm2c.net/ of per post: CM2C 14 rue Saint Jean 75017 Paris.

18. Verantwoordelijkheid van
Geen enkele brochure of website kan worden gegarandeerd vrij te zijn van eventuele “typefouten”, weglatingen of drukfouten. Onze prijzen zijn onderhevig aan verandering volgens de economische en commerciële omstandigheden. Alleen het huurcontract dat de reservering bevestigt, is een contractueel document.
Alle foto’s en teksten die in de brochure of op de website van Côté Ô Villages & Clubs worden gebruikt, zijn niet-contractueel. Ze zijn slechts indicatief. Het kan gebeuren dat bepaalde activiteiten en faciliteiten aangeboden door Côté Ô Villages & Clubs en vermeld in de beschrijving in de brochure worden geannuleerd, met name om klimatologische redenen of in geval van overmacht zoals gedefinieerd door de Franse rechtbanken.

19. Informatietechnologie en vrijheid
De informatie die u aan ons meedeelt bij het plaatsen van uw bestelling, wordt niet aan derden doorgegeven. Deze informatie wordt door Côté Ô Villages & Clubs als vertrouwelijk beschouwd. Ze zullen alleen worden gebruikt door de interne diensten van Côté Ô Villages & Clubs, om uw bestelling te verwerken en om de communicatie en het aanbod van diensten gereserveerd voor Côté Ô Villages & Clubs-klanten te versterken en te personaliseren volgens uw centra. belangen. In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens van 6 januari 1978, hebt u het recht op toegang tot, rectificatie van en verzet tegen uw persoonsgegevens. Om dit te doen, stuurt u ons eenvoudig een verzoek per post naar het volgende adres, met vermelding van uw naam, voornaam en adres: Côté Ô Villages & Clubs,1 avenue Neil Armstrong, Building A, 33700 Mérignac. SIRET nummer: 432366839 00038

20. Algemene bepalingen
In het geval dat een van de clausules van dit contract nietig is door een wijziging in de wet, regelgeving of door een gerechtelijke beslissing, kan dit op geen enkele manier de geldigheid en naleving van de deze algemene voorwaarden.
Elke reservering is strikt persoonlijk voor de klant die ze heeft gemaakt, zodat de rechten en plichten die uit het contract voortvloeien, in geen enkele vorm door de klant aan derden kunnen worden overgedragen, met de voorafgaande schriftelijke toestemming van het bedrijf.
De klant verbindt zich ertoe de bepalingen van het huishoudelijk reglement van Côté Ô te respecteren en te respecteren door de personen die bij hem en onder zijn verantwoordelijkheid wonen. In geval van een ernstige of herhaalde schending van deze bepalingen en deze voorwaarden, kunnen de klant en zijn begeleiders worden gevraagd om de Côté Ô Villages & Clubs te verlaten voor het einde van hun verblijf. In dat geval wordt geen verzoek om terugbetaling of compensatie geaccepteerd.
De klant is verplicht een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten bij de verzekeringsmaatschappij van zijn keuze.

21. Toepasselijk recht
Deze algemene voorwaarden worden beheerst door het Franse recht. Elk geschil dat tussen de partijen ontstaat met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van het contract van laatstgenoemden dat niet in der minne kan worden opgelost door de partijen, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank, behoudens andersluidende dwingende bepalingen. openbaar, niettegenstaande de veelheid van verdachten of beroepen op borgstelling, zelfs in geval van kort geding.

22. Wettelijke aansprakelijkheid
De klant die op een kampeerplaats of in een accommodatie wordt ondergebracht, moet verzekerd zijn tegen wettelijke aansprakelijkheid. Voor de aanvang van de dienst kan aan de Klant een certificaat worden gevraagd.

23. Algemene
verordening gegevensbescherming De Europese verordening inzake gegevensbescherming nr. 2016-678 van 27/04/2016 verplicht ons om de wetgeving inzake de bescherming van persoonlijke gegevens na te leven.
Doel van de gegevensverzameling
Alle persoonsgegevens waarvan de mededeling wordt gevraagd, zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten van de verblijfsvergunning. Het niet verstrekken van deze informatie zou dus het sluiten en / of uitvoeren van de verblijfsvergunning verhinderen.
Gegevensbeperking:
De informatie die door de camping wordt verzameld, is nodig voor de uitvoering van deze vakantiecheque. De camping zal geen gegevens verwerken voor andere doeleinden dan het uitvoeren van genoemde verblijfsvoucher.
Data overdracht
Côté Ô Villages & Clubs verbindt zich ertoe deze informatie alleen door te geven aan interne afdelingen en dienstverleners of onderaannemers die bij het verblijf betrokken zijn. Deze persoonsgegevens zijn als volgt: Burgerlijke staat, adres, telefoon- en numerieke contactgegevens, achternaam, voornaam en leeftijd van de deelnemers, reserveringselementen en accommodatie-elementen.
Beveiliging van persoonsgegevens
Côté Ô Villages & Clubs neemt alle nodige voorzorgen om de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van de verzamelde gegevens en elk misbruik van deze gegevens te vrijwaren.
Rechten van betrokkenen
De klant heeft het recht om, in de gevallen bepaald door de regelgeving: rechten op toegang, recht op rectificatie, recht op verwijdering, rechten op overdraagbaarheid uit te oefenen met betrekking tot de gegevens die op u betrekking hebben, evenals het recht om de beperking of om zich tegen de behandeling te verzetten. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door contact op te nemen met Pascale ESPAILLARD op 05 35 54 68 30, die optreedt als RGPD-referent voor Côté Ô Villages & Clubs.
Bewaring van gegevens
De persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van dit verblijfscontract en de uitvoering ervan, worden 2 jaar bewaard aan het einde van het verblijf, met uitzondering van de tijd die nodig is voor de uitoefening of verdediging van het kamp van zijn rechten voor de rechtbank als een dergelijke actie werd ondernomen.
Meer details zijn te vinden in het RGPD-referentiedocument dat ter plaatse beschikbaar is of op verzoek per e-mail kan worden aangevraagd bij reservation@cote-o.fr

Frais de dossiers offerts

Gratis aanvraagkosten

Chèque Vacances Connect

Vakantievoucher Connect

Garantie annulation

Annuleringsdekking

CB - ANCV - Chèque - Virement

CB - ANCV - Controle - overdracht